36 teetee 3/2013
Sticka *3 r, gör minskning *, upprepa *-* varvet ut. = 24m
Sticka 1mellanvarv.
Sticka *2 rm tills*, upprepa *-* varvet ut. =12m
Klipp av garnet, dra det genom de resterande maskor-
na och snörp ihop. Fäst väl trådarna.
Gallervirkning
i kanten
Virka 1 varv lm i uppläggningskanten: Håll garnet på
avigs, stick ner nålen genom 1:a varvet i slätst till
avigs, gör ett omslag och dra garnet till räts genom
m. *Stick ner nålen i följande m, gör omslag och dra
garnet genom m*, upprepa *-* mössan runt. Klipp av
garnet och fortsätt med att virka från räts. Virka en
smygmaska (sm) i lm, * 6 lm, hoppa över 3 m, 1 fm i
nästa m, 3 lm, 1 sm i fm före 3 lm (= picot)*, upprepa
*-* varvet ut. Virka sm till mitten av 1:a lm-båge, * 5
lm, 1 fm i nästa lm-båge, virka en picot*, upprepa *-*
varvet ut. Virka sammanlagt 11 varv på samma sätt.
Fäst övre kanten i det 1:a aviga varvet genom att
virka sm genom lm-bågen och virka alltid 3 lm mellan
varje lm-båge.
Vantar
Vänster vante
Lägg upp 40 m på de tunnare strumpst och sticka 1
varv avigt. Byt till de grövre strumpst och sticka slätst
i 5 cm. Sticka ännu 2 varv avigt och 2 varv slätst.
Tumkil och tumöppning
Sticka tumkilen på 2:a st, fortsätt i slätst på de andra
st.
Varv 1:
Sticka 6 r, gör ett vridet omslag, sticka 2 r,
gör ett vridet omslag, sticka 2 r. = 12 m
Varv 2- 4:
Sticka utan ökningar.
Varv 5:
Sticka 6 r, gör ett vridet omslag, sticka 4 r,
gör ett vridet omslag, sticka 2 r. = 14 m
Varv 6-8:
Sticka utan ökningar.
Varv 9:
Sticka 6 r, gör ett vridet omslag, sticka 6 r,
gör ett vridet omslag, sticka 2 r. = 16 m
Varv 10-12:
Sticka utan ökningar.
Varv 13:
Sticka 6 r, gör ett vridet omslag, sticka 8 r,
gör ett vridet omslag, sticka 2 r. = 18 m
Varv 14-15:
Sticka utan ökningar.
Varv 16:
Sticka 6 r, ta följande 10 m till hjälptråd och
lägg upp 6 nya m, sticka 2 r.
Varv 17-20:
Sticka rätt.
Varv 21:
Sticka 6 r, gör öhpt (=överdragshoptag-
ning), sticka 2 r, 2 rm tills, 2 r. =12 m
Varv 22-24:
Sticka rätt.
Varv 25:
Sticka 6 r, gör öhpt, sticka 2 rm tills, 2 r. =
10 m
Fortsätt i slätst, tills arb mäter ca 14 cm från de aviga
varven.
Börja med
minskningarna
:
1:a och 3:e st: Sticka 1 r, gör öhpt, sticka rätt varvet
ut.
2:a och 4:e st: Sticka rätt, tills det återstår 3 m på st,
sticka 2 rm tills, 1 r.
Sticka 2 varv utan minskningar. Upprepa minsknin-
garna och sticka 2 varv utan minskningar. Upprepa
minskningarna varje varv, tills det återstår 2 m per st.
Klipp av garnet och sy ihop maskorna på 1:a och 4:e
st med maskorna på 2:a och 3:e st med maskstygn
eller dra garnet genom de resterande maskorna, dra
åt och fäst väl.
Tumme
Ta hjälptrådens 10 m till st och plocka upp ytterligare
9 m längs tumöppningen. Fördela m på 3 st.
Minska de yttersta m från hjälptråden genom att
sticka dem tills med den upplockade maskan bredvid.
= 17 m (6 m + 6 m + 5 m)
Sticka tills tummen mäter 5 cm. Sticka 2 rm tills i slu-
tet av varje st. Upprepa minskningarna varje varv, tills
det återstår 1 m per st. Klipp av garnet och dra genom
de resterande m, dra åt och fäst väl.
Höger vante
Sticka höger vante som spegelbild. Sticka tumkilen
och tumöppningen på 3:e st, börja med att sticka 2 r,
vridet omslag, 2 r, vridet omslag, 6 r.
Gallervirkning i mudden
Virka 6 varv gallervirkning i mudden på samma sätt
som i mössan.
Gallervirkning på vanten
Virka 9 lm mitt på vanten ovanför de aviga varven i
mudden på samma sätt som i mössan.
Varv 1:
*Virka 6 lm, hoppa över 3 m, 1 fm i nästa m,
gör en picot*, upprepa *-* en gång till.
Varv 2:
Virka 6 lm, 1 fm + picot i lm-bågen, 5 lm, 1
fm + picot i nästa lm-båge. 3 lm, 1 st i sidan av sista
lm-båge.
Varv 3:
5 lm, 1 fm + picot i den mittersta lm-bågen,
5 lm, 1 fm i sidan av sista lm-båge.
Upprepa varv 2-3, tills det finns sammanlagt 19 varv.
Virka sm till mitten av lm-bågen och virka ännu 1 lm-
båge. Virka 2 fm i sidan av en halv lm-båge samt 1 fm
+ picot mellan lm-bågarna.
Sy i gaffelvirkningen.
Sjal
Virka 53 lm.
Varv 1:
Virka 1 fm i 10:e m från nålen, 3 lm, 1 sm i fm
före 3 lm (=picot), * 6 lm, hoppa över 3 m, 1 fm i nästa
m, picot *, upprepa *-* varvet ut, men låt bli att göra
en picot i sista fm.
Varv 2:
6 lm, 1 fm i 1:a lm-bågen (en halv båge i si-
dan), * picot, 5 lm, 1 fm i nästa lm-båge *, upprepa *-*
varvet ut. Sluta varvet med 1 fm i en halv båge på
föregående varv utan picot.
Upprepa varv 2 tills sjalen mäter ca 200 cm.
Virka 5 lm, 1 fm i lm-bågen, *3 lm, 1 fm i nästa lm-
båge *, upprepa *-* varvet ut.
Kant
Börja från den korta sidan av sjalen. Virka 1 fm i varje
m och virka en picot i vart 4:e m (på motsvarande
ställe som på varv 1) längs den korta sidan. Virka 3
fm i samma m i hörnet och virka en picot i den mit-
tersta fm.
Virka 2 fm i sidan av varje halv lm-båge längs de långa
sidorna samt 1 fm + picot mellan lm-bågarna.
Modell- och garnförfrågningar:
i Sverige: Västgöta Broderi AB, tel. 033 260039, fax
033 260089 eller
i Finland: Tekstiiliteollisuus Oy,
+358-19-529 2100
eller
,
.
Modell 22 Halla kofta
Modell
: Tekstiiliteollisuus Oy/ Niina Kaakkurivaara
Storlek:
S-M-L-XL
Plaggets mått:
övervidd 90-98-106-114 cm, hel
längd 88-90-92-94 cm
Garnåtgång
: teetee Lumi, brunt (405), 275-300-
300-325 g (25 g/125 m, 75 % super kid mohair,
25 % silke)
Stickor:
nr 4 och nr 15, virknål nr 3½ till kvastskafts-
virkning
Masktäthet:
20 m mosstickning = 10 cm
Mönsterstickning
: Mosstickning: sticka *1 r, 1 a*,
upprepa *-* varvet ut. Sticka alltid de räta maskorna
avigt och de aviga maskorna rätt på följande varv.
Kvastskaftsvirkning enligt beskrivningen.
Tillbehör:
4 knappar
Bakstycke
Lägg upp 116-124-132-140 m på st nr 4. Sticka 1
varv rätt från avigs och fortsätt sedan i mosst. När
arb mäter 6-7-8-9 cm, minska 1 m i båda sidorna in-
nanför 1 kantm. Upprepa minskningarna ytterligare
15 ggr med 3 cm mellanrum. = 84-92-100-108 m
När arb mäter 51-52-53-54 cm sluta med varvet
från räts och börja med kvastskaftsvirkning i midjan.
Dra garnet genom m med virknål och för över till st nr
15 från avigs. * Stick in nålen från räts i de 4 första
m, gör ett omslag och dra genom de 4 m, virka ihop
dem med 4 fm i samma öglor*, upprepa *-* varvet ut.
* Stick in virknålen från avigs i varje fm på föregående
varv, gör ett omslag och dra igenom till en ögla och
för över den till st nr 15. Virka ihop maskorna från räts
som ovan *, upprepa *-* ytterligare en gång.
= 3 varv kvastskaftsvirkning.
Plocka upp maskorna på st nr 4 på samma sätt som
på st nr 15. Fortsätt i mosst. När du har stickat mosst
i 3 cm, öka 1 m i båda sidorna innanför 1 kantm. Up-
prepa ökningarna ytterligare 2 ggr med 3 cm mellan-
rum. = 90-98-106-114 m
När arb mäter 12 cm från kvastskaftsvirkningen, bör-
ja med minskningarna för ärmhål. Minska i båda sidor-
na alltid i början av st enligt följande:
Stl S: 1 x 3 m, 2 x 2 m, 4 x 1 m vartannat varv = 68 m
Stl M: 1 x 4 m, 2 x 2 m, 5 x 1 m vartannat varv = 72 m
Stl L: 1 x 5 m, 2 x 2 m, 6 x 1 m vartannat varv = 76 m
Stl XL: 1 x 5 m, 3 x 2 m, 6 x 1 m vartannat varv = 80 m
När ärmhålet mäter 18-19-20-21 cm, maska av de
mittersta 28-30-32-34 m för halsen och sticka båda
axlarna för sig. Maska av för axeln i början av st 1 x 6
m, 2 x 5 m – 2 x 6 m, 1 x 7 m – 3 x 6 m – 1 x 7 m, 2 x
6 m vartannat varv och maska samtidigt av 2 x 2 m
vartannat varv i halskanten. Sticka den andra axeln
på samma sätt.
Höger framstycke
Lägg upp 68-74-78-84 m på st nr 4. Sticka 1 varv
rätt från avigs och fortsätt i mosst. Gör minskningar-
na på samma sätt som på bakstycket alltid i slutet av
st. = 52-58-62-68 m
Arbeta med 3 varv kvastskaftsvirkning i midjan på
samma sätt som på bakstycket. Virka ihop 5 m med
4 fm i början och i slutet av 1:a varvet i stl M och L.
Virka alltid ihop 4 m i stl S och XL. Virka 5 fm i den
första och sista maskgruppen på sista varvet i stl S
och XL för att ha samma maskantal som före kvasts-
kaftsvirkningen. = 52-58-62-68 m
Fortsätt i mosst. Gör ökningarna i sidan i slutet av
st och minskningarna för ärmhål på avigs i början
av st på samma sätt som på bakstycket. När du har
stickat mosst i 1 cm gör knapphålen på räts enligt
följande: Sticka 3 m, gör ett omslag, gör ett överd-
ragshoptagning, sticka 10-14-14-18 m, sticka 2 rm
tills, gör ett omlag, sticka de resterande m. * När du
har stickat 11-11,5-11,5-11,5 cm efter knapphålen,
gör knapphålen på samma sätt som ovan.* Upprepa
*-* en gång till.
När arb mäter 13-14-14-14 cm från kvastskafts-
virkningen, börja med framhalsen. Maska av på räts i
början av st enligt följande:
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41